KOTERA Group

KOTERA Group on 2023 perustettu, monipuolinen suomalainen kasvuyritys, joka on erikoistunut teollisuusrakentamiseen ja teollisuuden palveluihin, LVIAS-tekniseen urakointiin ja huoltoon sekä korjaus- ja vahinkosaneeraukseen. Konsernissamme työskentelee noin 250 rakennusalan ammattilaista neljässä tytäryhtiössämme eri puolilla Suomea. Vuoden 2023 pro forma liikevaihtomme oli noin 75 miljoonaa euroa ja pro forma käyttökate noin 6,5 miljoonaa euroa.

Kotera groupin strategia

Kotera groupin strategia

KOTERA Groupin missiona on yhdistää yrittäjyys ja yrittäjämäinen tekeminen ammattimaiseen omistajuuteen ja suuren konsernin mahdollistamiin kasvumahdollisuuksiin.

Rakennusala on pirstaloitunut ja alalla on paljon pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joilla on alhaiset investointi- ja käyttöpääomatarpeet sekä vahva liiketoiminnan rahavirta. Usein näillä yhtiöillä ei kuitenkaan ole järkeviä orgaanisia sijoitusmahdollisuuksia luomalleen rahavirralle. Osana KOTERA Groupia tämä rahavirta voidaan ottaa tehokkaaseen käyttöön sijoittamalla se kannattavasti yritysostoihin sekä allokoimalla rahavirtaa konsernin sisällä orgaanisen kasvun näkökulmasta optimaalisella tavalla.

KOTERA Groupin strategiana on ostaa pieniä- ja keskisuuria rakennusliikkeitä, joilla on vahvaa kilpailuetua tuovaa erikoisosaamista. Erikoisosaaminen voi tarkoittaa erityistaitojen lisäksi mm. vahvaa paikallistuntemusta tai vaikkapa huolellisesti rakennettuja asiakas- tai kumppanuussuhteita. Omistamillamme yrityksillä on pitkä historia menestyksekkäästä liiketoiminnasta sekä vahva, usein yrittäjävetoinen johto.

Ostetut yhtiöt jatkavat yrityskaupan jälkeen toimintaansa itsenäisesti omalla brändillään ja oman johtonsa alaisuudessa, hyödyntäen vahvaa paikallistuntemusta ja erikoistaitoja. Yrittäjien verkostoja ja tietämystä hyödynnetään potentiaalisten hankintakohteiden seulonnassa. Etsimme yhtiöitä, jotka sopivat korkean vaatimustasomme kulttuuriin ja kannustamme yhtiöiden myyjiä merkittäviin takaisinsijoituksiin KOTERA Groupin osakkeisiin.

Uskomme vahvasti, että yrityksen johto on oman liiketoimintansa paras asiantuntijana. KOTERA Group tarjoaa kuitenkin omistamilleen yhtiöille mahdollisuuden verkostoitua muiden menestyvien yhtiöiden kanssa ja jakaa parhaita käytäntöjä, ideoita ja resursseja toimintansa kehittämiseen. KOTERA Group tarjoaa yhtiöilleen tukea myös mm. strategisessa suunnittelussa, riskienhallinnassa, rekrytoinneissa ja johtamisessa. Tieto- ja osaamissynergian lisäksi konserniyhtiöiden välistä kehityspotentiaalia on löydettävissä myös mm. materiaalihankinnoissa, hallinnossa sekä rahoituksessa, minkä lisäksi konserniyhtiöt voivat tarjota asiakkailleen laajemman valikoiman palveluita saman katon alta.

Miksi myydä yrityksesi KOTERA Groupille?

 1. Kehitysaskel Yrityksellesi ja Itsellesi

  Monille yrittäjille, päätös myydä yrityksensä syntyy kokemuksemme mukaan kahdesta pääsyystä.

  Ensinnäkin, kun yritys on kasvanut vuosien aikana pienestä keskisuureksi, uusia haasteita ilmenee. Yrityksen on kehitettävä johtamista ja ammattimaistettava prosesseja. Osaavat yrittäjät ymmärtävät taitavan kumppanin merkityksen tässä kehityksessä.

  Toiseksi, riskien hajauttaminen ja taloudellisen turvan varmistaminen itselle ja perheelle ovat usein keskeisiä syitä yrityksen myynnille. Kokemuksemme mukaan tämä on hyvä asia. Sen sijaan, että yrittäjän motivaatio ja suorituskyky laskisivat yrityskaupan myötä, näemme usein päinvastaista. Yrityskauppa vapauttaa yrittäjää stressistä, kasvattaa hänen riskinottokykyään ja mahdollistaa hänen kehittymisensä paremmaksi sekä monipuolisemmaksi johtajaksi.

  KOTERA tarjoaa sparrausta ja tukea liiketoiminnan kehittämiseen samalla kun yrittäjä ja yritys jatkavat sitä, mitä osaavat parhaiten. Yrittäjä saa kaupan myötä siirrettyä osan luomastaan yritysarvosta turvaan hyötyen kuitenkin tulevasta arvonluonnista KOTERA Groupin osakkeisiin tekemiensä takaisinsijoitustensa kautta.

 2. Sitoutuminen Henkilöstöön ja Yhteisöön

  Yrittäjät kokevat vahvaa sidettä rakentamaansa yritykseen ja sen henkilöstöön. Monille on tärkeää, että yritys säilyttää oman identiteettinsä, brändinsä ja nykyiset toimintatapansa. Yrittäjät myös pääsääntöisesti haluavat jatkaa työskentelyään rakentamansa yhtiön hyväksi. KOTERA Groupissa arvostamme tätä perintöä. KOTERA Groupiin liittyvät yritykset voivat jatkaa toimintaansa omalla johdollaan, brändillään ja prosesseillaan, varmistaen henkilöstön ja yrityksen kulttuurin jatkuvuuden. Mahdollistamme yrittäjille myös joustavan siirtymisen operatiivisesta vastuusta hallitustyöhön, kun aika on siihen kypsä.

 3. Osa Suurempaa Tarinaa

  KOTERA Group muodostaa kasvavan verkoston yrittäjiä ja yrityksiä, joista kukin on oman erikoistumisalueensa johtavia toimijoita. Konserniin liittyminen tarkoittaa, että yritys säilyttää ainutlaatuisen identiteettinsä ja jatkaa toimintaansa osana laajempaa, vakaata ja kehittyvää konsernia, jossa yrittäjähenki, keskinäinen kunnioitus ja luottamus ovat toiminnan keskiössä.

  KOTERA Groupiin liittyvät yhtiöt pääsevät osaksi ainutlaatuista yrityskulttuuria, joka perustuu yrittäjien väliseen tiedonjakoon ja ystävällismieliseen kilpailuun yhtiöiden välillä, mikä edistää kaikkien konserniyhtiöiden kasvua ja kehitystä. Liittymällä KOTERA Groupiin saat ainutlaatuisen mahdollisuuden olla osa suurempaa suomalaista liiketoimintatarinaa.

Arvot

KOTERA Groupin toiminta perustuu tinkimättömälle ja määrätietoiselle työlle sekä vahvalle arvopohjalle, joita ovat:

 • Yhteistyö
 • Yrittäjähenkisyys
 • Toisten kunnioitus
 • Ratkaisuhakuisuus

Yhtiöt

LVI Kurikka Oy

LVI Kurikka Oy tarjoaa kattavia LVIAS-palveluita Pirkanmaan alueella, tukeutuen 75 alan erikoisosaajan ammattitaitoon. Yhtiön erikoistuneet tiimit varmistavat monipuoliset ja laadukkaat ratkaisut kaikkiin LVIAS-tarpeisiin, olipa kyseessä sitten suurten kiinteistöjen putkiremontit, omakotitalojen LVI-työt, lämpöpumppujen asennukset, öljysäiliöiden tyhjennykset tai järjestelmien huolto. Pirkanmaan johtavana LVIAS-talona LVI Kurikka Oy panostaa asiakaslähtöiseen palveluun ja reiluun peliin. Tyytyväinen asiakas on meille korkein palkinto. Lisätietoja ja yhteystiedot löydät LVI Kurikka Oy:n verkkosivuilta: https://lvikurikka.fi/yritys/

RKM Group Oy

RKM Group Oy on vuonna 2004 perustettu Pirkanmaalainen yritys, joka on vakiinnuttanut asemansa kiinteistöjen kuntotutkimusten, sisäilmatutkimusten, vahinkokartoitusten,  olosuhdehallinnan ja vahinkosaneerauksen asiantuntijana. RKM Groupin henkilöstö koostuu 90 vahinkosaneerausalan ammattilaista ja laajan yhteistyökumppaniverkoston ansiosta yhtiö työllistää yhteensä noin 130 henkilöä. Yrityksen päätoimipaikka on Pirkanmaalla, minkä lisäksi yhtiö toimii kahdeksalla muulla paikkakunnalla Etelä- Keski- ja Itä-Suomessa. Lisätietoja ja yhteystiedot löydät RKM Group Oy:n verkkosivuilta: https://rkmgroup.fi/

Bark Oy

Bark Oy on vuonna 2007 perustettu teollisuusrakentamiseen erikoistunut yritys. Yhtiön juuret ovat Etelä-Karjalassa Lappeenrannassa, mutta yhtiö on laajentunut viime vuosina voimakkaasti erityisesti Pohjois-Suomeen. Bark toteuttaa isoja ja pieniä teollisuusrakentamisen projekteja, pienistä jälkivalutöistä suuriin tehdaskohtaisiin erikoisprojekteihin. Barkin pääasiallisia asiakkaita ovat suomalaiset metsä- ja teollisuusyhtiöt, joille toteutetaan muun muassa erilaisten tehdas- ja tuotantorakennusten tilojen muutoksia sekä olemassa olevien tilojen laajennuksia KVR- eriaatteella. Palveluihin kuuluvat myös mm. monipuoliset infrarakennustyöt. Barkin vahvuuksia ovat monipuolinen osaaminen ja projektinjohtokyky sekä vakiintunut ja luotettava  aliurakoitsijaverkosto. Yhtiö työllistää yhteensä n. 20 ihmistä ja lukuisan joukon aliurakoitsijoita. Lisätietoja ja yhteystiedot löydät Bark Oy:n verkkosivuilta: https://bark.fi/

TT-Teknologia Oy

TT-Teknologia Oy on vuonna 2009 perustettu teollisuuden alihankkijayritys. Yhtiö palvelee asiakkaita mm. kaivos-, metalli- ja paperiteollisuudessa. Yhtiön erikoisosaamista ovat putkistot, pumppaamot, kuljettimien ja seulojen kunnossapitotyöt, tanko- ja kuulamyllyjen vuoraukset sekä teräsrakenteet. Yhtiön kotipaikka on Keminmaa, mutta yhtiö tarjoaa palveluita koko Suomen alueella. Yhtiö työllistää reilu 40 omaa henkilöä ja lukuisan joukon aliurakoitsijoita ja yhteistyökumppaneita. Lisätietoja ja yhteystiedot löydät TT-Teknologia Oy:n verkkosivuilta: https://tt-teknologia.fi

Avainluvut

75M

Pro forma liikevaihto

6,5M

Pro forma käyttökate

4

Konserniyritystä

250

Henkilöstö

Ajankohtaista

Lehdistötiedote 1.2.2024

TT-Teknologia Oy jatkaa kasvuaan uudella omistuspohjalla

Teollisuuden alihankintaan erikoistunut TT-Teknologia Oy on toteuttanut yritysjärjestelyn Kotera Group Oy:n kanssa. Yhtiön perustaja ja toimitusjohtaja Teemu Toppari jatkaa yhtiön johdossa ja omistajana Kotera Groupin osakeomistuksen kautta. Osapuolten välinen sopimus allekirjoitettiin 31.1.2024.

Lue lisää

Lehdistötiedote 31.1.2024

Kotera Group Oy aloittaa toimintansa – Uusi merkittävä toimija rakennus- ja teollisuuden palveluissa

Kotera Group Oy ja LVI Kurikka Oy:n, RKM Group Oy:n ja Bark Oy:n omistajat ovat päättäneet yhdistää voimansa ja muodostaa Kotera Group- nimisen konsernin, jonka alle keskitetään teollisuusrakentamista, vahinkosaneerausta ja korjausrakentamista, sekä LVIAS- teknistä urakointia ja huoltoa harjoittavia yrityksiä.

Lue lisää

Korpi Capital ja Bragnum Invest lyhyesti

KOTERA Groupin pääomistajat, Bragnum Invest ja Korpi Capital Oy, tarjoavat vahvan taustan ja asiantuntemuksen KOTERA Group Oy:n strategian toteuttamiseen.

Vuonna 2018 perustettu Bragnum Investon sijoitusyhtiö, joka sijoittaa pieniin ja keskisuuriin Pohjoismaisiin yrityksiin. Bragnum Invest tukee yrityksiä, joilla on todistettu liiketoimintamalli sekä houkutteleva kasvu- ja kehityspotentiaali, ja työskentelee aktiivisesti yritystensä kanssa kasvun ja muutosprosessien nopeuttamiseksi. Yhtiön perustaja ja pääomistaja Lars Österberg omaa mittavan kokemuksen Pohjoismaisista palveluliiketoimintaan keskittyvistä yhtiöistä. Österberg on toiminut mm. Bravidan, Layer Groupin, Alimak Groupin, Eitechin, Netelin ja Metrolitin hallituksissa.

Korpi Capital Oy sai alkunsa vuonna 2007, kun Baronan ja Forenomin perustaja Mikko Leppänen pyysi Tatu Mäkimarttia mukaan sijoitustoimintaansa. Korpi Capital keskittyi aluksi passiivisiin kiinteistösijoituksiin, mutta on myöhemmin laajentanut sijoitustoimintaansa teolliseen tuotantoon, palveluihin, rakentamiseen, energiarakentamiseen ja metsäsijoituksiin. Korpi Capitalin sijoitustoiminta keskittyy yrityksiin, joiden osaaminen ja johto ovat alansa huippua, ja he osallistuvat usein myös uusien yritysten perustamiseen yhdessä alansa huippuosaajien kanssa. Heidän sijoituksensa ovat pitkäjänteisiä, ja sijoituksia tehdään vain omasta taseesta, mikä tarkoittaa, että ulkoista painetta ei ole. Sijoitukset ovat usein vähemmistöosuuksia, ja tyypillisiä sijoitustilanteita ovat muutostilanteet, kuten sukupolvenvaihdokset tai kun osa omistajista haluaa luopua omistuksestaan. Korpi Capital tukee yrityksiä myös väli-exitin jälkeisessä kasvussa ja yhtiön kehittämisessä.